14.1 C
București
vineri, 31 martie, 2023

Șanse mai mari cu bonuri fiscale mai mici! Loteria Fiscală va avea extrageri separate pentru bonurile sub 100 de lei. Ce alte reguli se schimbă | DOCUMENTE

Dată:

Loteria Bonurilor Fiscale va avea extrageri separate – atât la sesiunile lunare, cât și la cele ocazionale -, una pentru bonurile cu valori mici (sub 100 de lei) și una pentru bonurile cu valori cuprinse între 100 și 999 de lei inclusiv, arată un proiect normativ lansat în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor. Potrivit aceluiași proiect, vor mai fi eligibile doar bonurile emise de casele de marcat cu jurnal electronic, iar în Loterie vor putea intra și bonurile emise de casele de schimb valutar.

Articolul 2 din viitorul act normativ prevede următoarele:

Loteria Bonurilor Fiscale se organizează lunar şi ocazional şi constă în extragerea aleatorie de numere, astfel:
a) câte un număr din intervalele valorice 1-99 inclusiv, respectiv 100-999 inclusiv. Fiecare număr extras reprezintă valoarea totală a bonului fiscal, fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și rezultă în urma extragerii succesive a două, respectiv trei serii de cifre, după caz, cuprinse între 0 și 9;
b) un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal;
c) un număr reprezentând luna emiterii bonului fiscal, în cazul extragerilor ocazionale.

Iar numărul maxim de premii se distribuie, pentru recompensarea deținătorilor de bonuri fiscale câștigătoare, astfel:
a) maximum 80 de premii pentru intervalul valoric 1-99 de lei;
b) maximum 20 de premii pentru intervalul valoric 100-999 de lei.

O altă prevedere importantă este aceea că extragerile ocazionale ale Loteriei Bonurilor Fiscale pot fi organizate după cum urmează:
a) cu ocazia sărbătorilor legale (ca și până acum);
b) în situaţiile în care la extragerile lunare nu există câştigători două luni consecutive;
c) în alte situaţii stabilite prin Ordin al Ministrului Finanţelor Publice.

Cum se vor împărți premiile

Potrivit Notei de Fundamentare, proiectul normativ mai prevede și schimbarea mecanismului de selectare a valorii câștigătoare a bonului fiscal.

Schimbarea se va face în sensul înlocuirii valorii unice câștigătoare, extrase din intervalul 1-999 inclusiv, cu două valori câștigătoare ale bonului fiscal, aferente intervalelor 1-99 inclusiv, respectiv 100-999 inclusiv.

Se propune, astfel, ca din numărul maxim de 100 de premii care se poate atribui în prezent, potrivit legii, un număr de maximum 80 de premii să fie distribuit pentru recompensarea deținătorilor de bonuri fiscale câștigătoare din intervalul 1-99, iar un număr de maximum 20 de premii să fie distribuit pentru recompensarea deținărilor de bonuri fiscale câștigătoare din intervalul 100-999.

„Propunerea are în vedere corelarea numărului de premii care se acordă pe un interval valoric cu ponderea pe care bonurile fiscale din acel interval o au în totalul bonurilor fiscale emise de operatorii economici din România”, precizează inițiatorii.

Potrivit Notei de Fundamentare, ca urmare a modificării mecanismului de selectare a câștigătorilor se stabilește:
– împărțirea fondului de premiere alocat extragerii lunare sau ocazionale (stabilit în prezent la 1.000.000 de lei) într-un număr de două subfonduri, prin aplicarea cotelor procentuale de 80, respectiv 20, la fondul total, cele două subfonduri fiind destinate plății premiilor aferente bonurilor fiscale câștigătoare din intervalele 1-99 și respectiv 100-999. „O astfel de împărțire are în vedere proporționalitatea subfondului de premiere aferent unui interval valoric cu numărul maxim de premii ce pot fi câștigate, aferente acelui interval, păstrând valoarea minimă a unui premiu la nivelul sumei de 10.000 de lei”;
– modalitatea de calcul a premiului aferent unui bon fiscal câștigător, astfel: valoarea unui premiu se va determina prin împărțirea subfondului de premiere aferent intervalului din care face parte bonul fiscal la numărul total de bonuri fiscale câștigătoare din acel interval. Suma finală de plată cuvenită unui câștigător se va stabili prin rotunjire la leu în favoarea câştigătorului;
– modalitatea prin care se determină suma ce i se cuvine cu titlu de premiu, unei persoane stabilită, prin hotărâre judecătorească definitivă, drept câștigătoare la o extragere a Loteriei bonurilor fiscale, în situația în care suma nu este individualizată de instanța de judecată.

Intră în concurs și bonurile caselor de schimb valutar

Având în vedere faptul că, în cazul bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat destinate activității de schimb valutar, nu se regăsește rubrica „Total”, ca în cazul celorlalte bonuri fiscale, ci sunt evidențiate două valori, respectiv suma încasată de la client” și „suma plătită clientului”, se clarifică faptul că sunt eligibile să participe la Loteria bonurilor fiscale, și bonurile fiscale emise de aparate de marcat destinate activității de schimb valutar care reflectă, din punct de vedere al deținătorului, atât operațiunea de cumpărare de valute, cât și operațiunea de vânzare de valute. ”, mai arată documentul citat.

Înlocuirea sintagmei „titular” cu sintagma „deținător” al bonului fiscal intervine având în vedere faptul că – date fiind elementele care se regăsesc pe bonurile fiscale – în cvasitotalitatea situațiilor este dificilă stabilirea identității persoanei care a făcut achiziția de bunuri sau servicii, iar scopul legii este atins prin emiterea bonurilor fiscale și implicit prin fiscalizarea veniturilor operatorilor economici.

Atenție la casa de marcat emitentă! Trebuie să fie cu jurnal electronic

Viitorul act normativ mai prevede următoarele:

Având în vedere faptul că, la această dată,
– potrivit OUG nr. 28/1999, operatorii economici au obligația de a utiliza numai aparate de marcat cu jurnal electronic
– procesul de implementare a noilor dispozitive este în plină desfășurare, un număr semnificativ de operatori economici având în folosință aparate de marcat cu jurnal electronic (la data de 28.07.2019, 476.390 de aparate de marcat au identificator fiscal atribuit de către ANAF și 412.276 de aparate de marcat sunt în funcțiune la contribuabili),
se stabilește faptul că la Loteria Bonurilor Fiscale sunt eligibile să participe numai bonurile fiscale emise de aparatele de marcat cu jurnal electronic prevăzute la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, în scopul stimulării și pe această cale, a finalizării procesului de implementare a noilor aparate de marcat.

Altfel spus, atenție la ce fel de casă de marcat are comerciantul de la care faceți cumpărături, dacă doriți ca bonurile emise să fie eligibile la Loteria Fiscală: n-are casă de marcat cu jurnal electronic, nu mai cumpărați marfă de la el!

Sunt suficiente mai puține date lizibile pe bon

Viitorul normativ mai prevede, de asemenea, că „sunt limitate elementele care trebuie în mod obligatoriu să fie lizibile pe bonul fiscal, doar la cele care prezintă relevanță în contextul Loteriei bonurilor fiscale, respectiv cele care permit identificarea datei și a sumei câștigătoare, precum și cele care permit atât identificarea operatorului economic cât și a aparatului de marcat electronic fiscal care a emis bonul fiscal câștigător.

„Având în vedere faptul că, există operatori economici neplătitori de TVA, se clarifică condiția privind lizibilitatea valorii totale a bonului fiscal, în sensul că bonul fiscal emis de un operator economic neplătitor de TVA este considerat câștigător chiar dacă nu are inclusă TVA în valoarea totală a bonului fiscal”, mai arată inițiatorii.

Încă o noutate: Fondurile neacordate se reportează!

Normativul citat mai prevede o noutate: „Clarificarea prevederilor referitoare la modalitatea de reportare a fondului de premiere aferent unei extrageri, în sensul că în situația în care nu există câștigători pe niciunul dintre intervalele valorice prevăzute de noul mecanism, fondul de premiere se reportează pentru următoarea extragere ocazională.

Practic, se va proceda ca la extragerile organizate de Loteria Română, unde dacă nu s-au câștigat premii (de obicei, la Categoria I) la o extragere, acestea se reportează și astfel extragerea următoare este dotată cu fonduri de premiere mai mari (!)

Argument: 83% din bonurile emise au valori sub 100 de lei

Ministerul Finanțelor prezitntă și o situație statistică prin care se confirmă faptul că probabilitatea de a extrage un bon fiscal cu valoare mică, din intervalul 1-99, este de aproximativ 10%.

„Pentru ca un bon fiscal cu valoare mică să fie câștigător, este necesar ca dintr-o urnă în care se regăsesc bile de la 0 la 9 să fie extrasă bila care are înscrisă cifra 0, operațiune care probabilistic poate să apară în 10% dintre cazuri”, arată ințiatorii.

Din datele disponibile rezultă că ponderea bonurilor fiscale pe intervale valorice, în total bonuri fiscale emise de operatorii economici din Romania, este următoarea:
– bonuri fiscale cu valori cuprinse în intervalul 1-99,99 lei = 83%
– bonuri fiscale cu valori cuprinse în intervalul 100-999,99 lei = 17%.

Astfel că „probabilitatea scăzută, confirmată de datele statistice prezentate, a extragerii unor valori mici, aferente achizițiilor uzuale de bunuri cu amănuntul și servicii, în condițiile în care operatorii economici eliberează preponderent bonuri fiscale cu valori de până la 100 de lei (aproximativ 83%), poate determina o diminuare a popularității Loteriei Bonurilor Fiscale, întrucât deținătorii de bonuri fiscale cu valori mici care sunt majoritari numeric, au șanse reduse să devină câștigători, nefiind astfel stimulați prin acest instrument să solicite și să păstreze bonurile fiscale pentru participarea la Loteria Bonurilor Fiscale”, argumentează inițiatorii.

DOCUMENTE
Nota de Fundamentare a proiectului care schimbă regulile Loteriei Bonurilor Fiscale poate fi descărcată de AICI
Proiectul normativ care schimbă regulile Loteriei Bonurilor Fiscale poate fi descărcată de AICI

Câte premii s-au acordat până acum
Nr. crt. Tip extragere/dată extragere Valoarea extrasă (lei) Nr. premii acordate
1 Ocazională 13 aprilie 2015 6 17902
2 Ocazională 28 iunie 2015 135 100
3 Lunară 19 iulie 2015 509 4
4 Lunară 16 august 2015 364 15
5 Lunară 20 septembrie 2015 320 35
6 Lunară 18 octombrie 2015 274 26
7 Lunară 22 noiembrie 2015 772 0
8 Lunară 20 decembrie 2015 538 9
9 Ocazională 27 decembrie 2015 766 0
10 Lunară 17 ianuarie 2016 142 100
11 Lunară 21 februarie 2016 312 12
12 Lunară 20 martie 2016 293 9
13 Lunară 17 aprilie 2016 615 1
14 Ocazională 2 mai 2016 934 0
15 Lunară 22 mai 2016 238 20
16 Lunară 19 iunie 2016 79 100
17 Lunară 17 iulie 2016 678 3
18 Lunară 21 august 2016 505 3
19 Lunară 18 septembrie 2016 564 3
20 Lunară 16 octombrie 2016 440 6
21 Lunară 20 noiembrie 2016 168 86
22 Lunară 18 decembrie 2016 420 8
23 Ocazională 31 decembrie 2016 187 12
24 Lunară 22 ianuarie 2017 706 2
25 Lunară 19 februarie 2017 338 2
26 Lunară 19 martie 2017 361 1
27 Lunară 16 aprilie 2017 935 2
28 Ocazională 16 aprilie 2017 603 0
29 Lunară 21 mai 2017 144 65
30 Lunară 18 iunie 2017 59 99
31 Lunară 16 iulie 2017 20 100
32 Lunară 20 august 2017 878 1
33 Lunară 17 septembrie 2017 879 2
34 Lunară 22 octombrie 2017 569 3
35 Lunară 19 noiembrie 2017 654 1
36 Lunară 17 decembrie 2017 821 2
37 Ocazională 24 decembrie 2017 426 3
38 Lunară 21 ianuarie 2018 325 16
39 Lunară 18 februarie 2018 501 3
40 Lunară 18 martie 2018 969 3
41 Ocazională 8 aprilie 2018 303 6
42 Lunară 22 aprilie 2018 38 100
43 Lunară 20 mai 2018 338 8
44 Lunară 17 iunie 2018 183 61
45 Lunară 22 iulie 2018 977 1
46 Lunară 19 august 2018 146 49
47 Lunară 16 septembrie 2018 60 575
48 Lunară 21 octombrie 2018 875 0
49 Lunară 18 noiembrie 2018 504 3
50 Lunară 16 decembrie 2018 925 1
51 Ocazională 23 decembrie 2018 625 0
52 Lunară 20 ianuarie 2019 905 1
53 Lunară 17 februarie 2019 289 25
54 Lunară 17 martie 2019 147 74
55 Lunară 21 aprilie 2019 346 4
56 Ocazională 27 aprilie 2019 787 1
57 Lunară 19 mai 2019 914 0
58 Lunară 16 iunie 2019 639 2
59 Lunară 21 iulie 2019 695 Perioada de revendicare nu s-a încheiat.

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

CELE MAI NOI ȘTIRI

EDITORIALE, COMENTARII

BAROMETRUL MEDIULUI DE AFACERI

Articolele din aceeași categorie

O altfel de dezbatere în România: o televiziune online prezintă adevăruri neştiute despre conflictul din regiune

Scriitorul Calistrat Atudorei a găzduit sâmbătă seara la ROC TV o dezbatere curajoasă care sparge cenzura din România prezentând lucruri de obicei cenzurate şi...

Dezbatere despre energia şi siguranţa României

Emisiunea-dezbatere, intitulată ”Unde se înclină balanța războiului din Ucraina”, a fost dedicată celor mai arzătoare teme ale momentului: rachetele din Polonia, criza energetică și...

În ciuda contextului economic dificil, industria berii continuă să fie un stimul important pentru economia românească

 Marți, 18 octombrie, a avut loc a X-a ediție a evenimentului anual al industriei berii ”Berea Face Cinste României”, derulat sub titlul "Mai mult...

Lansarea proiectului DigiL@b+

Proiectul „DigiL@b+” este implementat în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023 de către Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Blocul Național...

10 milioane de produse vândute și peste 55.000 de clienți în București și Ilfov într-un an de activitate

Lansat în 2021 cu o investiție de peste 5 milioane de euro în tehnologie, operațiuni și depozit propriu frigorific, Freshful a atras într-un an...

Ambasador CSR, echipa Groupama sprijină comunitățile locale

Pentru a avea o contribuție cât mai relevantă la nivelul comunităților și pentru a încuraja voluntariatul, Groupama, liderul pieței de asigurări din România, implementează...