22 C
București
marți, 23 iulie, 2024

Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna ianuarie 2020. Data exactă şi ce formulare trebuie depuse la ANAF

Dată:

REVISTA PATRONATELOR prezintă principalele repere din calendarul obligaţiilor fiscale stabilite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru luna ianuarie 2020.

Calendar Fiscal – Joi, 9 ianuarie

Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092. Sunt vizați contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 322, OPANAF 169/2019.

Calendar Fiscal – Vineri, 10 ianuarie

Depunerea declarațiilor: – 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010 > sau – 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz; – 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020 > sau – 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz; – 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070 > sau – 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz. Sunt vizate persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.310 alin.(7), OPANAF 3725/2017
– Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) și d), OPANAF nr.3698/2016.

Calendar Fiscal – Miercuri, 15 ianuarie

– Depunerea Declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria mică fabrică de bere/mică distilerie – Anexa nr.2 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați ca mici producători de bere/alcool pur. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 349 alin. (8) și art. 353 alin. (6)
– Depunerea Declarației privind informațiile necesare analizei nivelului garanției pentru plata accizelor care pot deveni exigibile. Este vizat antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat la autoritatea vamală teritorială. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 348, HG 1/2016 titlul VIII pct.8 alin.(30)
– Depunerea Declarației privind producția de vinuri liniștite realizată și comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent – Anexa nr.8 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați micii producători de vinuri liniștite. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.362, HG 1/2016 titlul VIII pct.21 alin.(17)
– Depunerea Declarației privind achizițiile/livrările intracomunitare de vinuri liniștite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent – Anexa nr.9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Este vizat micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la pct.21 alin. (23) precum și destinatarul din România prevăzut la pct.21 alin. (25) din HG nr.1/2016 -normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.362, HG 1/2016 titlul VIII pct.21 alin.(25)
– Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)
– Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.354 alin.(8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)
– Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.394 și art.398, HG 1/2016 titlul VIII pct.63 și pct.97 alin.(1)
– Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.397, HG 1/2016 titlul VIII pct.85
– Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.375 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2)
– Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)
– Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)
– Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)
– Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)
– Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)
– Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)
– Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11)
– Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru depozitare. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11)
– Depunerea Situației privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă – Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.383 alin.(3), HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3)
– Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.424 alin.(5), HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2).

Calendar Fiscal – Luni, 20 ianuarie

– Depunerea Declarației pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal – Formularul 089. Sunt vizate persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 266 alin.(2), care au obținut licență de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie și care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.331 alin.(2) lit.e) pct.2, OPANAF 3628/2015.

Calendar Fiscal – Luni, 27 ianuarie

– Depunerea Declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private – Formularul 107. Sunt vizați contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 56 alin. (13), OPANAF 1825/2018
– Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2020 și a modului de determinare a acesteia. Sunt vizate persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operațiunilor cu drept de deducere în totalul operațiunilor se modifică în anul curent față de anul precedent. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 300 alin. (9), OUG 7/2017
– Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior. Este vizată persoana impozabilă cu regim mixt, în situații speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 300 alin. (16)
– Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă  Plătitorii următoarelor venituri: – din drepturi de proprietate intelectuală; – din salarii și asimilate salariilor; – din premii și jocuri de noroc; – obținute de nerezidenți; – din alte surse. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.72 alin.(5), art. 78, art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) și (6)
– Depunerea Declarației privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent – Formularul 094. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 322 alin. (6), OPANAF 631/2016
– Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100. Sunt vizați, lunar, contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat: – impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice; – impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți; – taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc; – alte obligații de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1. Trimestrial, sunt vizați contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat: – plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual; – impozit pe veniturile microîntreprinderilor; – redevențe miniere și petroliere; – impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; – impozit pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr.170/2016; – impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; – alte obligații de plată trimestriale prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.2. La alte termene, sunt vizați contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat: – pentru plățile anticipate aferente trimestrului IV, în cazul contribuabililor care declară și plătesc impozit pe profit anual; – în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic; – alte obligații de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3. (vezi instrucțiunile de completare din formular). Prevederi normative relevante: OPANAF 587/2016
– Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Formularul 112) pentru luna precedentă. Sunt vizate: – persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; – persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente; – instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului; – orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.    Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.147 alin.(1), Ordinul comun al ministrului Finanțelor Publice, al ministrului Muncii și Justiției sociale și al ministrului Sănătății nr. 3063/1376/1430/2019. Pentru trimestrul precedent, sunt vizați contribuabilii prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.147 alin.(4), Ordinul comun al ministrului Finanțelor Publice, al ministrului Muncii și Justiției sociale și al ministrului Sănătății nr. 3063/1376/1430/2019
– Depunerea Declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formularul 208. Sunt vizați notarii publici. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.113, OPANAF 1886/2017
– Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfșoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formularul 224. Sunt vizate persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2), OPANAF 3780/2017
– Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015 – lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.323 alin.(1), OPANAF 2227/2019
– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301. Sunt vizate persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPANAF 592/2016
– Depunerea Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307. Sunt vizate persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) și g) din Legea nr.227/2015. Prevederi normative relevante: OPANAF 793/2016
– Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311. Sunt vizate persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA. Prevederi normative relevante: OPANAF 188/2018
– Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIES. Sunt vizați contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 325, OPANAF 591/2016
– Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanță. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.417 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin.(21)
– Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097. Sunt vizați: – pentru intrarea prin opțiune în sistem, până pe 25 ianuarie, persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent; – pentru ieșirea din sistem, până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul; – persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei; – persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 324, OPANAF 1503/2016
– Plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale. Sunt vizate: – persoanele juridice care plătesc dividende către acționari sau asociați; – persoanele juridice române care distribuie/plătesc dividende către o persoană juridică română conform art. 43 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 43 alin. (3), art. 97 alin. (7)
– Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare). Sunt vizați organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. Prevederi normative relevante: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii).

Calendar Fiscal – Joi, 30 ianuarie

– Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (lună, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015. De asemenea, sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. Prevederi normative relevante: OPANAF 3769/2015.

Calendar Fiscal – Vineri, 31 ianuarie

– Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Sunt vizați beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 395, HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5)
– Depunerea Notificării privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit – Formularul 012. Sunt vizați contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alții decât cei prevăzuți la art.41 alin.(4) și (5) din Legea 227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare și plată. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 41 alin. (3), OPANAF 726/2016
– Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile realizate din investiții, pe beneficiari de venit pentru anul precedent – Formularul 205. Sunt vizați plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice,venituri din pensii, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc cu impunere finală, venituri din alte surse. Totodată, sunt vizați și organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/ societățile de administrare a investițiilor/ societățile de investiții autoadministrată, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: a. câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii; venituri din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 132 alin. (2), OPANAF 48/2019
– Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți – Formularul 207. Este vizat plătitorul de venit prevăzut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, precum și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state. Mai sunt vizați, totodată, și plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, potrivit art.231 din Codul fiscal. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 231, OPANAF 48/2019.

Calendarul obligațiilor fiscale pe luna ianuarie 2020 poate fi consultat AICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

CELE MAI NOI ȘTIRI

EDITORIALE, COMENTARII

BAROMETRUL MEDIULUI DE AFACERI

Articolele din aceeași categorie

VIDEO | O altă dezbatere pe tema crizei din Ucraina

În cadrul unei dezbateri de miercuri seara de la televiziunea Global News, intitulată ”Mai este Ucraina sprijinită de Occident”, moderatorul Calistrat Atudorei a pus...

Globalworth o numește pe Ema Iftimie Managing Director pentru România

Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din Europa Centrală și de Est (CEE), anunță numirea Emei Iftimie în funcția de Managing Director pentru...

Safetech Innovations raportează o cifră de afaceri de 20,1 milioane de lei la nivel individual și un profit net de 5,9 milioane de lei...

Safetech Innovations (BVB: SAFE), companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în București, Londra și Abu Dhabi, raportează,...

Grupul eMAG își consolidează echipa de management și îl numește pe Cosmin Dodoc Vicepreședinte People & Organisation

Grupul eMAG își consolidează echipa de management și îl numește pe Cosmin Dodoc în poziția de Vicepreședinte People & Organisation, în contextul în care...

Mureș City Logistics atinge un grad de ocupare de 100% după semnarea cu gigantul din industria auto EKR

Elektrokontakt România (EKR), subsidiară a ELEKTROKONTAKT GMBH, este noul chiriaș în Mureș City Logistics, cel mai modern proiect industrial din zona Mureș. Această tranzacție...

Mediul privat și reprezentanți ai statului au dezbătut despre viitorul comerțului electronic din România

Miercuri, 18 octombrie 2023, reprezentanți ai Guvernului, lideri și specialiști din industrie au abordat tema impactului pozitiv adus de sectorul de comerț electronic în...